Doprava

Lehoty na odoslanie tovaru

Tovar, ktorý je na sklade odošle Predávajúci na prepravu Kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní

Tovar, ktorý je potrebné vyrobiť t. j. tovar na zákazku odošle Predávajúci na prepravu Kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní, od potvrdenia objednávky a zaplatenia zálohovej platby, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak, alebo nebolo inak dohodnuté.

Lehota na odoslanie tovaru, ktorý sa už nachádza na sklade začína plynúť v závislosti o spôsobu platby, ktorý Kupujúci zvolil. Pri platbe:

  • Prevodom na účet, začína lehota plynúť odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho, ak bola platba pripísaná na účet Predávajúceho do 12:00 hod. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň.
  • Dobierka alebo platba u kuriéra začína lehota plynúť odo dňa potvrdenia objednávky, ak bolo potvrdenie objednávky uskutočnené do 12:00. Inak začína lehota plynúť nasledujúci pracovný deň;

Doručenie tovaru

V závislosti od výberu spotrebiteľa je objednaný tovar doručovaný prostredníctvom pošty, externých kuriérov alebo ho po dohode s dodávateľom možno vyzdvihnúť osobne. O odovzdaní tovaru doručovateľovi a obstaraní prepravy, či možnosti vyzdvihnutia tovaru, bude spotrebiteľ informovaný e-mailom.

Termín a cena doručenia tovaru sa riadia aktuálnymi cenníkmi externého partnera, ktorého službu si Kupujúci dohodol s Predávajúcim. O cene a termíne doručenia je Kupujúci informovaný v rámci komunikácie s Predávajúcim.

  • Platba dobierkou pre Slovensko: 4,95 EUR
  • Platba dobierkou pre Českú republiku: 5,50 EUR
  • Platba bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho pre Slovensko : 3,95 EUR
  • Platba bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho pre Českú republiku : 4,50 EUR

Platba

Cena Tovaru

Cena Tovaru je uvedená v online cenníku pri jednotlivých výrobkoch s uvedením ceny Tovaru vrátane DPH (ďalej aj len ako „Kúpna cena“). Konkrétna Kúpna cena, ktorú je Kupujúci povinný uhradiť za objednaný Tovar je uvedená v Objednávke odoslanej Kupujúcim a tiež v Potvrdení o prijatí objednávky Predávajúcim.

Pri vykonávaní platieb uvádzajte správne variabilné symboly podľa faktúry.

Spôsob platby

  • Dobierka - Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za Tovar dohodnutú Kúpnu cenu v hotovosti pri prevzatí Tovaru
  • Bezhotovostný bankový prevod - Kupujúci zaplatí Kúpnu cenu za Tovar vopred bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho,

Zálohová platba.

V prípade niektorých tovarov, najmä tovarov vyrábaných na mieru, môže byť Predávajúcin požadovaná zálohová platba. V takom prípade Kupujúci bez ohľadu na zvolený spôsob platby uhradí zálohovú platbu na účet Predávajúceho do 15 dní odo dňa potvrdenia objednávky a obdržania zálohovej faktúry, inak objednávka zaniká. O potrebe zálohovej platby bude Kupjúci informovaný vopred pred záväzným odoslaním objednávky a potreba zálohovej platby bude uvedená aj v potvrdení objednávky.