Výstavný projekt Si moja skala predstavuje najnovšiu tvorbu dizajnéra šperkov Jána Jánoša, ktorého kreatívny záber sa sústreďuje na tvorbu originálnych strieborných prsteňov. Ich jedinečnosť podčiarkuje jednak samotný proces vzniku vizuálne a ideovo ucelenej šperkárskej kolekcie, a rovnako aj dlhodobú stratégiu razenú značkou Ateliér HORA. Samotný experimentálny postup navrhovania i výroby prsteňov vychádza primárne zo znalosti tradičných zlatníckych techník, napríklad odlievania do strateného vosku, no autor sa snaží tento proces obohatiť aj o nekonvenčné pracovné postupy a nové technológie či pestrosť tvarových riešení a štruktúr. Každý z ručne modelovaných prsteňov je neopakovateľným personalizovaný šperkom na hrane dizajnu a výtvarného umenia. Autor sa opiera hlavne o mapovanie prienikov medzi mestským životným štýlom a prírodným prostredím, industriálnym environmentom a živočíšnou živelnosťou jeho dravých inhabitantov: „Hľadáme bezpečie a útočisko alebo prekračujeme komfortnú zónu za vidinou dobrodružstva.“

Šperk HORA vzniká na základe verbalizovanej anotácie, myšlienky, ako štartéra procesu hľadania vyváženej formy a expresívneho výrazu. Text ako základ pre dizajn šperku udáva tempo aj jeho prezentácii a posúva jeho vnímanie do nečakanej roviny. Zasadením šperku do interaktívne komponovaného priestoru s performatívnymi prvkami autor reflektuje spoločenský kontext doby a tiež popularizuje „šperk s názorom“ medzi mladými ľuďmi.

V koncepcii i vizuálnej forme multisenzorickej prezentácie dominuje prepájanie viacerých médií, utvárajúcich jednotný celok, ktoré navodzujú špecifickú atmosféru s cieľom vyvolať v divákoch rýdze zmyslové emócie. Multimediálny žáner prehliadky sa opiera o súhru podnetov plynúcich z inštalácie šperkových artefaktov prepojenej so zvukovým záznamom prehovárajúcim k divákovi, čím ho nabádajú k zamysleniu, vyvolávajú otázky, vzbudzujú túžbu po informáciách. Zvuk, video, hudba, poézia, hovorené slovo v spojení so šperkom ponúkajú nezvyčajný zážitok. Poetické súvislosti objektov sú komunikované zmesou rôznorodých vnemov, čo prináša nový pohľad na tvorbu súčasného šperku v kontexte interdisciplinárnych presahov.

Výstava vytvára priestor na diskusiu o hľadaní nových experimentálnych smerov v prepájaní autorského šperku, dizajnu a vizuálneho umenia. Ateliér HORA prepája šperk s ľuďmi, aby v nich objavil uvedomelých zberateľov vyznávajúcich hodnotové názory sprostredkované cez šperk. Je symbolom lokálnej street fashion s vlastným charakterom, pretože skrz poetický názov sa s ním nositeľ dokáže ľahko stotožniť.

Nadviažte kontakt so šperkom HORA.